PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

3(198)

ARCHIWUM:

2021

2020 2019 2018 2017
2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1(196)

1(192) 1(188) 1(184) 1(180) 1(176)

1(172)

1(168)

1(164)

1(160)

1(156)

1(152)

1(148)

1(144)

1(140)

1(136)

1(132)

1(128)

1(124)

1(120)

1(116)

2(197)

2(193) 2(189) 2(185) 2(181) 2(177)

2(173)

2(169)

2(165)

2(161)

2(157)

2(153)

2(149)

2(145)

2(141)

2(137)

2(133)

2(129)

2(125)

2(121)

2(117)

3(198)

3(194) 3(190) 3(186) 3(182) 3(178)

3(174)

3(170)

3(166)

3(162)

3(158)

3(154)

3(150)

3(146)

3(142)

3(138)

3(134)

3(130)

3(126)

3(122)

3(118)

4(199)

4(195) 4(191) 4(187) 4(183) 4(179)

4(175)

4(171)

4(167)

4(163)

4(159)

4(155)

4(151)

4(147)

4(143)

4(139)

4(135)

4(131)

4(127)

4(123)

4(119) 

PANEL EDYTORSKI:  http://www.editorialsystem.com/PT
 PTP na Facebooku
Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz późniejszą decyzją ZG PTP, członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej będą otrzymywali na adresy mailowe pliki pdf zawierające kolejne zeszyty “Psychiatrii Polskiej” i “Psychoterapii”. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że Zarząd Oddziału dysponuje Państwa aktualnym adresem e-mail. Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 190pln za Psychiatrię Polską, 130pln za “Psychoterapię”. Dla członków PTP którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty jest zmniejszony o połowę. Zamówienia prosimy przesyłać na adres: kolportaz@psychiatriapolska.pl  .
* * *
Informujemy, że Kwartalnik Psychoterapia obejmuje patronat medialny nad Konferencją
„Psychoterapia młodzieży – nowe wyzwania”,
która odbędzie się w Krakowie w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym przy ul. Św. Łazarza 16
w dniach 28-29 maja 2022r,
a organizowana jest przez
Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid
we współpracy z Krakowską Fundacją Psychoterapii i Rozwoju Dom Terapii.
Szczegółowy program konferencji będzie dostępny na stronie kfrp.pl
Już teraz możemy poinformować o planowanych wystąpieniach
prof. Jacka Bomby, mgr Ryszarda Izdebskiego, dr Macieja Pileckiego, dr Krzysztofa Szwajcy, mgr Małgorzaty Wolskiej,
dr Cezarego Żechowskiego. Czynny udział potwierdzili również: mgr Michał Czerski, mgr Konrad Markiewicz, mgr Kinga Swół, mgr Wanda Szaszkiewicz, mgr Katarzyna Ślęzak, mgr Roma Ulasińska, lek. med. Dorota Wilanowska-Parda.
Zgłoszenia na konferencję będą przyjmowane drogą internetową poprzez stronę kfrp.pl od stycznia 2022r.

Najnowsze numery Psychoterapii - pełne teksty 

Recent issues of Psychoterapia -  free Polish & English fulltexts  

Psychoterapia 3 (198) 2021

indeksowana m.in. w Web of Science - Emerging Sources Citation Index (ESCI), SCOPUS, ERIH PLUS
Index Copernicus ICV 2020 113,56 pkt; MNiSW 40 pkt

 
PSYCHOTERAPIA 3 (198) 2021
strony: 3–4
Małgorzata Wolska
FREE POLISH FULLTEXT: Od Redakcji

PSYCHOTERAPIA 3 (198) 2021
strony: 5–15
DOI: https://doi.org/10.12740/PT/142223
Monika Romanowska, Bartłomiej Dobroczyński
FREE POLISH FULLTEXT: PROCESY NIEŚWIADOME WE WSPÓŁCZESNEJ TERAPII POZNAWCZEJ AARONA T. BECKA
FREE ENGLISH FULLTEXT: Unconscious processes in the contemporary cognitive therapy of Aaron T. Beck

PSYCHOTERAPIA 3 (198) 2021
strony: 17–31
DOI: https://doi.org/10.12740/PT/143480
Beata Granops
FREE POLISH FULLTEXT: „MAMA I M.” — ANALIZA PRZYPADKU DIADY, W KTÓREJ WYSTĄPIŁO DOŚWIADCZENIE TRAUMY
FREE ENGLISH FULLTEXT: „Mother and M.” — the analysis of the case of a dyad impacted by trauma experience

PSYCHOTERAPIA 3 (198) 2021
strony: 33–47
DOI: https://doi.org/10.12740/PT/141443
Dorota Maria Sikora
FREE POLISH FULLTEXT: LECZENIE ZABURZENIA POLEGAJĄCEGO NA OGRANICZANIU/UNIKANIU PRZYJMOWANIA POKARMÓW (ARFID) Z DOMINACJĄ PREZENTACJI LĘKOWEJ. PROPOZYCJA PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA TERAPEUTYCZNEGO
FREE ENGLISH FULLTEXT: The treatment of avoidant/restrictive food intake disorder (ARFID) with predominance of anxiety presentation. A proposal of a protocol for therapeutic procedure.

PSYCHOTERAPIA 3 (198) 2021
strony: 49–63
DOI: https://doi.org/10.12740/PT/142627
Krzysztof Walczewski
FREE POLISH FULLTEXT: MAILE WYSYŁANE DO ODDZIAŁU ZAMKNIĘTEGO JAKO CZYNNIK LECZĄCY W HYBRYDOWEJ TERAPII AMBULATORYJNEJ PACJENTA Z ROZPOZNANIEM SCHIZOFRENII
FREE ENGLISH FULLTEXT: E-mails sent to aclosed ward as a healing factor in hybrid outpatient therapy of a patient diagnosed with schizophrenia

PSYCHOTERAPIA 3 (198) 2021
strony: 65–79
DOI: https://doi.org/10.12740/PT/142506
Maciej Pilecki, Szymon Chrząstowski
FREE POLISH FULLTEXT: HAMLET ET AL.
FREE ENGLISH FULLTEXT: Hamlet et al.


KOMUNIKATY JESIEŃ 2021
 

ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: BlueZadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęRODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-