PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

21_2_51–66

PSYCHOTERAPIA 2 (197) 2021
 
strony: 51–66
 
 
Lech Kalita, Agnieszka Bittner-Jakubowska, Edward Buzun, Piotr Dworczyk,
Mirosław Giza, Alina Henzel-Korzeniowska, Janusz Kitrasiewicz,
Anna Mędrzejewska, Małgorzata Szmalec, Marzena Witkowska1, Jolanta Zboińska

FREE POLISH FULLTEXT: 

FREE ENGLISH FULLTEXT:
Competences needed to conduct psychoanalytical and psychodynamic therapies in Poland
 
 

ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: Blue



Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę



RODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-