PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

Redakcja i Recenzenci

 

REDAKCJA

Redaktor naczelny: Mariusz Furgał

Z-ca Redaktora naczelnego:
Kazimierz Bierzyński

Zespół redakcyjny:

Anna Citkowska-Kisielewska, Szymon Chrząstowski, Bernadetta Janusz, Stanisław Maj,
Łukasz Müldner-Nieckowski, Wanda Szaszkiewicz, Małgorzata Wolska

Sekretarz redakcji: Katarzyna Czapkiewicz

Redaktor statystyczny: Artur Daren

Adiustacja: Maria Pikul

Korekta: Małgorzata Kowalska

e-mail: redakcjapsychoterapii@gmail.com

Adres Redakcji:
Katedra Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
31-501 Kraków, ul. Kopernika 21a  

PANEL EDYTORSKI:  http://www.editorialsystem.com/PT


RADA PROGRAMOWA:

Dov Aleksandrowicz (Izrael), Jerzy W. Aleksandrowicz (Polska), Bogdan de Barbaro (Polska),
Sonja Beloch (Niemcy), Jacek Bomba (Polska), Jan Czesław Czabała (Polska),
Patricia de Hoogh-Rowntree (Holandia), Barbara Józefik (Polska), Andrzej Kokoszka (Polska),
Marta Makara-Studzińska (Polska), Irena Namysłowska (Polska), Katarzyna Prot (Polska),
Maria Siwiak-Kobayashi (Polska), Krzysztof Rutkowski (Polska), Laszlo Zichy (Węgry)


Lista Recenzentów Psychoterapii za 2017 rok

WYDAWCA
Komitet Redakcyjno-Wydawniczy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Jerzy Aleksandrowicz,
Jacek Bomba,
Dominika Dudek,
Mariusz Furgał,
Krzysztof Rutkowski,
Jerzy A. Sobański,
Andrzej Zięba
31-138 Kraków, ul. Lenartowicza 14
e-mail: biuro@krwptp.pl


Nakład 2000 egzemplarzy

ISSN 0239-4170

 

ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: Blue


Czasopismo dofinansowane
ze środków MNiSW

Rekomendujemy stronę
Pharmacological Reports-