PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

4_17–28

PSYCHOTERAPIA 4 (191) 2019 
 
strony: 17–28 
 
DOI: https://doi.org/10.12740/PT/115041
 
Antonina Bryniarska, Aleksandra Katarzyna Tomasiewicz, Bernadetta Janusz, Barbara Józefik 
 
FREE POLISH FULLTEXT: 

FREE ENGLISH FULLTEXT: 
 
 

ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: BlueZadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęRODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-