PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

4(199)

ARCHIWUM:

2021

2020 2019 2018 2017
2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1(196)

1(192) 1(188) 1(184) 1(180) 1(176)

1(172)

1(168)

1(164)

1(160)

1(156)

1(152)

1(148)

1(144)

1(140)

1(136)

1(132)

1(128)

1(124)

1(120)

1(116)

2(197)

2(193) 2(189) 2(185) 2(181) 2(177)

2(173)

2(169)

2(165)

2(161)

2(157)

2(153)

2(149)

2(145)

2(141)

2(137)

2(133)

2(129)

2(125)

2(121)

2(117)

3(198)

3(194) 3(190) 3(186) 3(182) 3(178)

3(174)

3(170)

3(166)

3(162)

3(158)

3(154)

3(150)

3(146)

3(142)

3(138)

3(134)

3(130)

3(126)

3(122)

3(118)

4(199)

4(195) 4(191) 4(187) 4(183) 4(179)

4(175)

4(171)

4(167)

4(163)

4(159)

4(155)

4(151)

4(147)

4(143)

4(139)

4(135)

4(131)

4(127)

4(123)

4(119) 

PANEL EDYTORSKI:  http://www.editorialsystem.com/PT
 PTP na Facebooku
Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz późniejszą decyzją ZG PTP, członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej będą otrzymywali na adresy mailowe pliki pdf zawierające kolejne zeszyty “Psychiatrii Polskiej” i “Psychoterapii”. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że Zarząd Oddziału dysponuje Państwa aktualnym adresem e-mail. Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 190pln za Psychiatrię Polską, 130pln za “Psychoterapię”. Dla członków PTP którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty jest zmniejszony o połowę. Zamówienia prosimy przesyłać na adres: kolportaz@psychiatriapolska.pl  .
* * *
Informujemy, że Kwartalnik Psychoterapia obejmuje patronat medialny nad Konferencją
„Psychoterapia młodzieży – nowe wyzwania”,
która odbędzie się w Krakowie w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym przy ul. Św. Łazarza 16
w dniach 28-29 maja 2022r,
a organizowana jest przez
Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid
we współpracy z Krakowską Fundacją Psychoterapii i Rozwoju Dom Terapii.
Szczegółowy program konferencji będzie dostępny na stronie kfrp.pl
Już teraz możemy poinformować o planowanych wystąpieniach
prof. Jacka Bomby, mgr Ryszarda Izdebskiego, dr Macieja Pileckiego, dr Krzysztofa Szwajcy, mgr Małgorzaty Wolskiej,
dr Cezarego Żechowskiego. Czynny udział potwierdzili również: mgr Michał Czerski, mgr Konrad Markiewicz, mgr Kinga Swół, mgr Wanda Szaszkiewicz, mgr Katarzyna Ślęzak, mgr Roma Ulasińska, lek. med. Dorota Wilanowska-Parda.
Zgłoszenia na konferencję będą przyjmowane drogą internetową poprzez stronę kfrp.pl od stycznia 2022r.

***

***

Najnowsze numery Psychoterapii - pełne teksty 

Recent issues of Psychoterapia -  free Polish & English fulltexts  

Psychoterapia 4 (199) 2021

indeksowana m.in. w Web of Science - Emerging Sources Citation Index (ESCI), SCOPUS, ERIH PLUS
Index Copernicus ICV 2020 113,56 pkt; MNiSW 40 pkt

 
PSYCHOTERAPIA 4 (199) 2021
strony: 3–4
Bernadetta Janusz
FREE POLISH FULLTEXT: Od Redakcji

PSYCHOTERAPIA 4 (199) 2021
strony: 5–20
DOI: https://doi.org/10.12740/PT/144705
Błażej Wojdała, Katarzyna Barska
FREE POLISH FULLTEXT: CZY RÓŻNICA MIĘDZY PSYCHOTERAPIĄ W FORMIE WIDEOROZMÓW I W FORMIE GABINETOWEJ DOTYCZY ISTOTY PROCESU PSYCHOTERAPEUTYCZNEGO?
FREE ENGLISH FULLTEXT: Is the difference between remote psychotherapy and psychotherapy with direct client contact relevant?

PSYCHOTERAPIA 4 (199) 2021
strony: 21–34
DOI: https://doi.org/10.12740/PT/144933
Magdalena Oleśniewicz
FREE POLISH FULLTEXT: TERAPIA SCHEMATÓW W LECZENIU PACJENTÓW DETENCYJNYCH O ANTYSPOŁECZNEJ STRUKTURZE OSOBOWOŚCI. SKUTECZNOŚĆ I METODY POSTĘPOWANIA
FREE ENGLISH FULLTEXT: Schema therapy in the treatment of detention patients with antisocial personality structure. Effectiveness and management methods

PSYCHOTERAPIA 4 (199) 2021
strony: 35–48
DOI: https://doi.org/10.12740/PT/145395
Dorota Solecka, Maciej Pilecki, Anna Łachowska, Katarzyna Wanat,
Paulina Cofór-Pinkowska, Krzysztof Szwajca
FREE POLISH FULLTEXT: PROGRAM WSPARCIA ROZWOJU — W POSZUKIWANIU MODELU OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ NAD DZIEĆMI MŁODSZYMI
FREE ENGLISH FULLTEXT: Development support program — looking for a model of community care for younger children

PSYCHOTERAPIA 4 (199) 2021
STRONY: 49–63
DOI: https://doi.org/10.12740/PT/146493
Agnieszka Lelek, Joanna Mostowik, Anna Kwapniewska,
Magdalena Adamczyk-Banach
FREE POLISH FULLTEXT: JAK NASTOLATKI RADZĄ SOBIE Z SYTUACJAMI KRYZYSOWYMI? WSTĘPNE DONIESIENIA Z BADAŃ NASTOLATKÓW Z ZABURZENIAMI DEPRESYJNYMI I LĘKOWYMI
FREE ENGLISH FULLTEXT: How do adolescents cope with crisis situations? Preliminary reports from a study of adolescents with depressive and anxiety disorders

PSYCHOTERAPIA 4 (199) 2021
STRONY: 65–74
DOI: https://doi.org/10.12740/PT/146397
Katarzyna Sanna
FREE POLISH FULLTEXT: ZASTOSOWANIE ORAZ EFEKTYWNOŚĆ TERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ WŚRÓD NIEFORMALNYCH OPIEKUNÓW OSÓB CHORYCH PRZEWLEKLE — PRZEGLĄD BADAŃ
FREE ENGLISH FULLTEXT: Application and effectiveness of Cognitive Behavioural Therapy among informal caregivers of chronically ill people — literature review

PSYCHOTERAPIA 4 (199) 2021
STRONY: 75–77
DOI: https://doi.org/10.12740/PT/147586
Bogdan de Barbaro
FREE POLISH FULLTEXT: Recenzja: Jon Frederickson. CO-CREATING SAFETY. HEALING THE FRAGILE PATIENT
Wydawnictwo Seven Leaves Press, 2020, stron 568
.

KOMUNIKATY ZIMA 2021
 

ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: BlueZadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęRODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-