PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

3(186)

ARCHIWUM:

2018

2017
2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1(184)

1(180) 1(176)

1(172)

1(168)

1(164)

1(160)

1(156)

1(152)

1(148)

1(144)

1(140)

1(136)

1(132)

1(128)

1(124)

1(120)

1(116)

2(185)

2(181) 2(177)

2(173)

2(169)

2(165)

2(161)

2(157)

2(153)

2(149)

2(145)

2(141)

2(137)

2(133)

2(129)

2(125)

2(121)

2(117)

3(186)

3(182) 3(178)

3(174)

3(170)

3(166)

3(162)

3(158)

3(154)

3(150)

3(146)

3(142)

3(138)

3(134)

3(130)

3(126)

3(122)

3(118)

4(187)

4(183) 4(179)

4(175)

4(171)

4(167)

4(163)

4(159)

4(155)

4(151)

4(147)

4(143)

4(139)

4(135)

4(131)

4(127)

4(123)

4(119)

 

Z ogromnym żalem żegnamy
Profesora dr hab. med. Jerzego Aleksandrowicza,
który odszedł od nas 17 października 2018r.
Był twórcą, popularyzatorem i nauczycielem psychoterapii w Polsce. Powołał do życia nasz kwartalnik „Psychoterapia”
i był jego pierwszym Redaktorem Naczelnym.
Profesor Jerzy Aleksandrowicz nie tylko opiekował się pracą osób publikujących w naszym piśmie, ale sam był autorem licznych prac
w dziedzinie psychiatrii i psychoterapii.
Profesor pozostanie w naszej pamięci i w sercu, jako Mistrz,
z Jemu tylko właściwym zaangażowaniem w pracę kliniczną i naukową
oraz troską o rozwój psychoterapii.


Redakcja "Psychoterapii"  PANEL EDYTORSKI:  http://www.editorialsystem.com/PT
 PTP na Facebooku
* * *

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz późniejszą decyzją ZG PTP, członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej będą otrzymywali na adresy mailowe pliki pdf zawierające kolejne zeszyty “Psychiatrii Polskiej” i “Psychoterapii”. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że Zarząd Oddziału dysponuje Państwa aktualnym adresem e-mail.Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 190pln za Psychiatrię Polską, 130pln za “Psychoterapię” i 140pln za Archives of Psychiatry and Psychotherapy rocznie. Dla członków PTP którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty jest zmniejszony o połowę. Zamówienia prosimy przesyłać na adres: kolportaz@psychiatriapolska.pl  .

* * *

Najnowsze numery Psychoterapii - pełne teksty 

Recent issues of Psychoterapia - Polish fulltexts  

Psychoterapia 3 (186) 2018

indeksowana m.in. w Web of Science - Emerging Sources Citation Index (ESCI), SCOPUS, ERIH PLUS
Index Copernicus ICV 2017 116,15 pkt; MNiSW 11 pktPSYCHOTERAPIA 3 (186) 2018
strony: 3–4
Anna Citkowska-Kisielewska
FREE POLISH FULLTEXT: Od Redakcji

PSYCHOTERAPIA 3 (186) 2018
strony: 5–6
FREE POLISH FULLTEXT: PROF. DR HAB. N. MED. JERZY WITOLD ALEKSANDROWICZ
[7 lipca 1936 — 17 października 2018]


PSYCHOTERAPIA 3 (186) 2018
strony: 7–17
Zbigniew Wajda, Marta Makara-Studzińska
FREE POLISH FULLTEXT: PRZYWIĄZANIE W PSYCHOTERAPII GRUPOWEJ. CZĘŚĆ 1. ASPEKTY TEORETYCZNE
FREE ENGLISH FULLTEXT: Attachment in group psychotherapy. Part 1. Theoretical aspects

PSYCHOTERAPIA 3 (186) 2018
strony: 19–32
Magdalena Chrzan-Dętkoś
FREE POLISH FULLTEXT: DEPRESJA MATKI W DOŚWIADCZENIU JEJ DZIECKA. STUDIA PRZYPADKÓW
FREE ENGLISH FULLTEXT: Child experience of maternal depression. Case studies

PSYCHOTERAPIA 3 (186) 2018
strony: 33–38
Dominik Gawęda
FREE POLISH FULLTEXT: KILKA UWAG O LĘKU PRZED POCZUCIEM BEZRADNOŚCI W SUPERWIZJI
FREE ENGLISH FULLTEXT: Some remarks on the fear of helplessness in supervision

PSYCHOTERAPIA 3 (186) 2018
strony: 39–53
Lech Kalita, Magdalena Chrzan-Dętkoś
FREE POLISH FULLTEXT: PROGRAM STAŻOWY JAKO SKUTECZNE I OPŁACALNE NARZĘDZIE ZWIĘKSZANIA DOSTĘPNOŚCI PSYCHOTERAPII
FREE ENGLISH FULLTEXT: Internship program as an effective and economical approach to increasing the availability of psychotherapy

PSYCHOTERAPIA 3 (186) 2018
strony: 55–63
Wojciech Drath, Szymon Nęcki
FREE POLISH FULLTEXT: PSYCHOTERAPIA ONLINE Z PERSPEKTYWY POLSKICH PSYCHOTERAPEUTÓW
FREE ENGLISH FULLTEXT: Online psychotherapy: Polish psychotherapists’ perspective

PSYCHOTERAPIA 3 (186) 2018
STRONY: 65–79
Agnieszka Ogonowska
FREE POLISH FULLTEXT: (CYBER)PSYCHOLOGICZNE I MEDIALNE UWARUNKOWANIA PSYCHOTERAPII INDYWIDUALNEJ ONLINE
FREE ENGLISH FULLTEXT: (Cyber)psychological and media determinants of online individual psychotherapy

PSYCHOTERAPIA 3 (186) 2018
strony: 81–82
Jerzy W. Aleksandrowicz
FREE POLISH FULLTEXT: Recenzja
Krzysztof Klajs. POZNAWANIE PACJENTA W PSYCHOTERAPII ERICKSONOWSKIEJ
Warszawa: Zysk i ska, 2017, ss. 400


PSYCHOTERAPIA 3 (186) 2018
strony: 83–84
Wojciech Sak
FREE POLISH FULLTEXT: Recenzja
Michael Pantalon. MOTYWACJA: METODA SZEŚCIU KROKÓW
Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2017, ss. 208
Tłumaczenie: Agata Błaż


PSYCHOTERAPIA 3 (186) 2018
strony: 85–86
Wojciech Sak
FREE POLISH FULLTEXT: Recenzja
John Teasdale, Mark Williams, Zindel Segal. PRAKTYKA UWAŻNOŚCI: OŚMIOTYGODNIOWY PROGRAM ĆWICZEŃ POZWALAJĄCYCH UWOLNIĆ SIĘ OD DEPRESJI I NAPIĘCIA EMOCJONALNEGO
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016, ss. 240
Tłumaczenie: Joanna Bilmin
PROCEDURA PUBLIKOWANIA W „PSYCHOTERAPII”
INFORMACJE DLA AUTORÓW


ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: BlueZadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęRODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-