PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

3(178)


ARCHIWUM:

 

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1(176)

1(172)

1(168)

1(164)

1(160)

1(156)

1(152)

1(148)

1(144)

1(140)

1(136)

1(132)

1(128)

1(124)

1(120)

1(116)

2(177)

2(173)

2(169)

2(165)

2(161)

2(157)

2(153)

2(149)

2(145)

2(141)

2(137)

2(133)

2(129)

2(125)

2(121)

2(117)

3(178)

3(174)

3(170)

3(166)

3(162)

3(158)

3(154)

3(150)

3(146)

3(142)

3(138)

3(134)

3(130)

3(126)

3(122)

3(118)

4(179)

4(175)

4(171)

4(167)

4(163)

4(159)

4(155)

4(151)

4(147)

4(143)

4(139)

4(135)

4(131)

4(127)

4(123)

4(119)

 
Psychoterapia 3 (178) 2016
strony: 5-22
Z cyklu: „Sylwetki psychoterapeutów”: „Bo dla mnie najważniejszą sprawą jest zbudowanie takiej relacji, żeby otworzyć człowieka, aby mógł poczuć swoje mocne strony” Rozmowa z dr Krystyną Ostoją-Zawadzką


Psychoterapia 3 (178) 2016
strony: 23-29
Jacek Bomba, Kazimierz Bierzyński
Psychoterapia estetyczna. Czy to kierunek rozwoju psychoterapii?
FREE ENGLISH FULLTEXT: Esthetic psychotherapy. New direction of psychotherapy development?


Psychoterapia 3 (178) 2016
strony: 31-36
Agata Madej, Damian Sendler, Marta Makara-Studzińska
Psychoterapia on-line: wyzwanie dla etyki
FREE ENGLISH FULLTEXT: Psychotherapy Online: a challenge for ethics


Psychoterapia 3 (178) 2016
strony: 37-52
Cezary Barański
Dialog motywujący w pracy z grupami osób podejmujących zachowania ryzykowne
FREE ENGLISH FULLTEXT: Motivational Interviewing in group work on risk behaviors


Psychoterapia 3 (178) 2016
strony: 53-62
Przemysław Turkowski, Jan Jędrzejczyk, Mirosława Huflejt-Łukasik, Joanna Wieliczko
Neuro-Lingwistyczna Psychoterapia w leczeniu zaburzeń lękowych
FREE ENGLISH FULLTREXT: Neuro-Linguistic Psychotherapy in treatment of anxiety disorders


Psychoterapia 3 (178) 2016
strony: 63-76
Marta Szymańska-Pytlińska, Maria Beisert
Diagnoza niedojrzałości psychoseksualnej sprawców przestępstw seksualnych wobec dzieci jako wyznacznik opracowania programu ich psychoterapii
FREE ENGLISH FULLTEXT: Diagnosis of psychosexual immaturity as an indicator of designing psychotherapy programme for child molesters


Psychoterapia 3 (178) 2016
strony: 77-88
Marta Wiśniewska, Dorota Mącik
Perfekcjonizm i wczesne nieadaptacyjne schematy Younga a przewlekłe zmęczenie w grupie młodych kobiet
FREE ENGLISH FULLTEXT: Perfectionism, Young’s early maladaptive schemas and chronic fatigue among young women


Psychoterapia 3 (178) 2016
strony: 89-102
Magdalena Adamczyk
Style przywiązania a psychospołeczne funkcjonowanie młodzieży w oparciu o studia przypadków
FREE ENGLISH FULLTEXT: Attachment styles and adolescents psychosocial functioning – case studies


Omówienia książek i czasopism:

Dominika Sznajder
Celestyna Grzywniak: DOJRZAŁOŚĆ NEUROPSYCHOLOGICZNA DO SZKOLNEGO UCZENIA SIĘ DZIECI SZEŚCIO-
I SIEDMIOLETNICH. Kraków: Wydawnictwo Scriptum; 2013, stron 188


Jacek Kopeć
Richard F. Summers, Jacques P. Barber (red.): TERAPIA PSYCHODYNAMICZNA W PRAKTYCE. STUDIA PRZYPADKÓW
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016, wydanie I, stron 342. Tłumaczenie Joanna GilewiczCzasopismo dofinansowane w ramach umowy 877/P-DUN/2016 ze środków MNiSW


ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: BlueZadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęRODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-