PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

2__5_6

PSYCHOTERAPIA 2 (193) 2020

strony: 5–6

DOI: 10.12740/PT/126175

Czesław Czabała, Celina Brykczyńska

FREE POLISH FULLTEXT:
WSPOMNIENIE. Prof. dr hab. med. Maria Małgorzata Siwiak-Kobayashi

ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: BlueZadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęRODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-