PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

21_2_39–50

PSYCHOTERAPIA 2 (197) 2021
 
strony: 39–50
 
 
Marta Nowak-Kulpa

FREE POLISH FULLTEXT: 

FREE ENGLISH FULLTEXT:
Body metaphors. The practice of ericksonian psychotherapy in a reconstructive surgery clinic
 
 

ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: BlueZadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęRODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-