PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

2(197)

ARCHIWUM:

2021

2020 2019 2018 2017
2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1(196)

1(192) 1(188) 1(184) 1(180) 1(176)

1(172)

1(168)

1(164)

1(160)

1(156)

1(152)

1(148)

1(144)

1(140)

1(136)

1(132)

1(128)

1(124)

1(120)

1(116)

2(197)

2(193) 2(189) 2(185) 2(181) 2(177)

2(173)

2(169)

2(165)

2(161)

2(157)

2(153)

2(149)

2(145)

2(141)

2(137)

2(133)

2(129)

2(125)

2(121)

2(117)

3(198)

3(194) 3(190) 3(186) 3(182) 3(178)

3(174)

3(170)

3(166)

3(162)

3(158)

3(154)

3(150)

3(146)

3(142)

3(138)

3(134)

3(130)

3(126)

3(122)

3(118)

4(199)

4(195) 4(191) 4(187) 4(183) 4(179)

4(175)

4(171)

4(167)

4(163)

4(159)

4(155)

4(151)

4(147)

4(143)

4(139)

4(135)

4(131)

4(127)

4(123)

4(119)

 

 

PANEL EDYTORSKI:  http://www.editorialsystem.com/PT
 PTP na Facebooku

* * * 

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz późniejszą decyzją ZG PTP, członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej będą otrzymywali na adresy mailowe pliki pdf zawierające kolejne zeszyty “Psychiatrii Polskiej” i “Psychoterapii”. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że Zarząd Oddziału dysponuje Państwa aktualnym adresem e-mail. Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 190pln za Psychiatrię Polską, 130pln za “Psychoterapię”. Dla członków PTP którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty jest zmniejszony o połowę. Zamówienia prosimy przesyłać na adres: kolportaz@psychiatriapolska.pl  .

* * *

Zapraszamy do zapoznania się
z wynikami tegorocznej edycji konkursu
o Nagrodę Naukową im. prof. Marii Orwid:
 
* * *


Najnowsze numery Psychoterapii - pełne teksty 

Recent issues of Psychoterapia -  free Polish & English fulltexts 


Psychoterapia 2 (197) 2021

indeksowana m.in. w Web of Science - Emerging Sources Citation Index (ESCI), SCOPUS, ERIH PLUS
Index Copernicus ICV 2019 99,42 pkt; MNiSW 20 pkt

 
PSYCHOTERAPIA 2 (197) 2021
strony: 3–4
Szymon Chrząstowski
FREE POLISH FULLTEXT: Od Redakcji

PSYCHOTERAPIA 2 (197) 2021
strony: 5–7
DOI: https://doi.org/10.12740/PT/142023
Marcelina Ptak
FREE POLISH FULLTEXT: WSPOMNIENIE

PSYCHOTERAPIA 2 (197) 2021
strony: 9–27
DOI: https://doi.org/10.12740/PT/139681
Bogusława Piasecka, Antonina Bryniarska, Swetłana Mróz, Barbara Wojszel,
Monika Janczura, Barbara Józefik, Agata Siwiec-Bek, Bartłomiej Taurogiński
FREE POLISH FULLTEXT: OD MARCA 2020 DO MARCA 2021 — PSYCHOTERAPEUCI O PRACY W PANDEMII COVID-19. AUTOETNOGRAFIA ZBIOROWA
FREE ENGLISH FULLTEXT: From march 2020 to march 2021 – psychotherapists about working in the COVID-19 pandemic. Collective autoethnography

PSYCHOTERAPIA 2 (197) 2021
strony: 29–38
DOI: https://doi.org/10.12740/PT/140058
Dorota Maria Sikora
FREE POLISH FULLTEXT:
PACJENCI Z ZABURZENIAMI ODŻYWIANIA W DOBIE COVID-19
FREE ENGLISH FULLTEXT: Patients with eating disorders in the time of COVID-19

PSYCHOTERAPIA 2 (197) 2021
strony: 39–50
DOI: https://doi.org/10.12740/PT/140675
Marta Nowak-Kulpa
FREE POLISH FULLTEXT: METAFORY CIAŁA. ZASTOSOWANIE PSYCHOTERAPII ERICKSONOWSKIEJ W ODDZIALE CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ
FREE ENGLISH FULLTEXT: Body metaphors. The practice of ericksonian psychotherapy in a reconstructive surgery clinic

PSYCHOTERAPIA 2 (197) 2021
strony: 51–66
DOI: https://doi.org/10.12740/PT/139233
Lech Kalita, Agnieszka Bittner-Jakubowska, Edward Buzun, Piotr Dworczyk,
Mirosław Giza, Alina Henzel-Korzeniowska, Janusz Kitrasiewicz,
Anna Mędrzejewska, Małgorzata Szmalec, Marzena Witkowska1, Jolanta Zboińska
FREE POLISH FULLTEXT: KOMPETENCJE POTRZEBNE DO PROWADZENIA TERAPII PSYCHOANALITYCZNYCH I PSYCHODYNAMICZNYCH W POLSCE
FREE ENGLISH FULLTEXT: Competences needed to conduct psychoanalytical and psychodynamic therapies in Poland

PSYCHOTERAPIA 2 (197) 2021
strony: 67–78
DOI: https://doi.org/10.12740/PT/139086
Monika Romanowska, Bartłomiej Dobroczyński
FREE POLISH FULLTEXT: POJĘCIE NIEŚWIADOMOŚCI WE WCZESNEJ TERAPII POZNAWCZEJ AARONA T. BECKA
FREE ENGLISH FULLTEXT: The concept of the unconscious in the early cognitive therapy of Aaron T. Beck
Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego Preludium nr 2017/25/N/HS6/00534
finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki


KOMUNIKATY LATO 2021

 
PROCEDURA PUBLIKOWANIA W „PSYCHOTERAPII”
INFORMACJE DLA AUTORÓW

ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: BlueZadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęRODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-