PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

2(185)

ARCHIWUM:

2018

2017
2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1(184)

1(180) 1(176)

1(172)

1(168)

1(164)

1(160)

1(156)

1(152)

1(148)

1(144)

1(140)

1(136)

1(132)

1(128)

1(124)

1(120)

1(116)

2(185)

2(181) 2(177)

2(173)

2(169)

2(165)

2(161)

2(157)

2(153)

2(149)

2(145)

2(141)

2(137)

2(133)

2(129)

2(125)

2(121)

2(117)

3(186)

3(182) 3(178)

3(174)

3(170)

3(166)

3(162)

3(158)

3(154)

3(150)

3(146)

3(142)

3(138)

3(134)

3(130)

3(126)

3(122)

3(118)

4(187)

4(183) 4(179)

4(175)

4(171)

4(167)

4(163)

4(159)

4(155)

4(151)

4(147)

4(143)

4(139)

4(135)

4(131)

4(127)

4(123)

4(119)

  


PANEL EDYTORSKI:  http://www.editorialsystem.com/PT
 PTP na Facebooku
* * *

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz późniejszą decyzją ZG PTP, członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej będą otrzymywali na adresy mailowe pliki pdf zawierające kolejne zeszyty “Psychiatrii Polskiej” i “Psychoterapii”. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że Zarząd Oddziału dysponuje Państwa aktualnym adresem e-mail.Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 190pln za Psychiatrię Polską, 130pln za “Psychoterapię” i 140pln za Archives of Psychiatry and Psychotherapy rocznie. Dla członków PTP którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty jest zmniejszony o połowę. Zamówienia prosimy przesyłać na adres: kolportaz@psychiatriapolska.pl  .

* * *

Najnowsze numery Psychoterapii - pełne teksty 

Recent issues of Psychoterapia - Polish fulltexts  

Psychoterapia 2 (185) 2018

indeksowana m.in. w Web of Science - Emerging Sources Citation Index (ESCI), SCOPUS, ERIH PLUS
Index Copernicus 4,61 pkt; MNiSW 11 pkt


PSYCHOTERAPIA 2 (185) 2018
strony: 3–4
Mariusz Furgał
FREE POLISH FULLTEXT: OD REDAKCJI


PSYCHOTERAPIA 2 (185) 2018
strony: 5–20
Paweł Brudek,Stanisława Steuden, Izabella Jasik
FREE POLISH FULLTEXT: CECHY OSOBOWOŚCI JAKO PREDYKTORY SATYSFAKCJI Z MAŁŻEŃSTWA OSÓB W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI
FREE ENGLISH FULLTEXT: Personality traits as predictors of marital satisfactionamong older couples

PSYCHOTERAPIA 2 (185) 2018
strony: 21–34
Antoni Grzybowski, Dariusz Grabowski
FREE POLISH FULLTEXT: NIEŚWIADOMOŚĆ JAKO WIADOMOŚĆ OD INNEGO. TEORIA I PRAKTYKA PSYCHOANALITYCZNA WEDŁUG JEANA LAPLANCHE’A
FREE ENGLISH FULLTEXT: The unconscious as a message from the Other. Theory and practice of psychoanalysis according to Jean Laplanche

PSYCHOTERAPIA 2 (185) 2018
strony: 35–45
Monika Filarowska, Katarzyna Schier
FREE POLISH FULLTEXT: ZESPÓŁ IMPOSTORA, CZYLI O POCZUCIU INTELEKTUALNEJ FAŁSZYWOŚCI
FREE ENGLISH FULLTEXT: The impostor phenomenon — the sense of intellectual falseness

PSYCHOTERAPIA 2 (185) 2018
strony: 47–62
Emilia Rutkowska, Bernadeta Lelonek-Kuleta
FREE POLISH FULLTEXT: POZNAWCZO-BEHAWIORALNA KONCEPCJA TERAPII HAZARDU PATOLOGICZNEGO ROBERTA LADOUCEURA
FREE ENGLISH FULLTEXT: Robert Ladouceur’s cognitive-behavioural conception of therapy for pathological gamblers

PSYCHOTERAPIA 2 (185) 2018
strony: 63–78
Lech Kalita
FREE POLISH FULLTEXT: DŁUGOTERMINOWA PSYCHOTERAPIA PSYCHOANALITYCZNA JAKO SKUTECZNA METODA LECZENIA GŁĘBOKIEJ DEPRESJI — KRÓTKI PRZEGLĄD WSPÓŁCZESNEJ LITERATURY I PRZYKŁAD KLINICZNY
FREE ENGLISH FULLTEXT: Long-term psychoanalytic psychotherapy as an effective approachin treatment of severe depression — a brief review of contemporary literature and clinical case report

PSYCHOTERAPIA 2 (185) 2018
strony: 79–88
Jacek Bomba, Krzysztof Szwajca
FREE POLISH FULLTEXT: CZY PSYCHOTERAPIĄ MOŻNA ZMIENIĆ SPOŁECZEŃSTWO? REFLEKSJE
Z WIELOLETNIEJ PRACY GRUPOWEJ NAD MOŻLIWOŚCIĄ DIALOGU

FREE ENGLISH FULLTEXT: Can psychotherapy change society? Reflections from many yearsof group work on the possibility of dialogue

PSYCHOTERAPIA 2 (185) 2018
strony: 89–105
Wiesław Sikorski
FREE POLISH FULLTEXT: ZNACZENIE ŚRODOWISKA PROKSEMICZNEGO W PSYCHOTERAPII. PRZESŁANKI NEUROBIOLOGICZNE
FREE ENGLISH FULLTEXT: The importance of the proxemic environment in psychotherapy. Neurobiological premises

PSYCHOTERAPIA 2 (185) 2018
strony: 107–109
Anna O. Aleksandrowicz
FREE POLISH FULLTEXT: SŁOWA WSTĘPU
FREE ENGLISH FULLTEXT: OPENING WORDS

PSYCHOTERAPIA 2 (185) 2018
strony: 111–112
Magdalena Krzak
Recenzja
Noni Höfner. STYL PROWOKATYWNY TERAPII I COACHINGU
Przekład: Ilona Jurkiewicz-Buchała. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2017, stron 296.

PSYCHOTERAPIA 2 (185) 2018
strony: 113–117
Józef K. Gierowski
Recenzja.
Iwona Czaja-Chudyba. PO LATACH TRAUMY— PSYCHOLOGICZNE NASTĘPSTWA REPRESJI POLITYCZNYCH W POLSCE W LATACH 1944–1956
Kraków 2018, Wydawnictwo Naukowe UP, stron 263.


PROCEDURA PUBLIKOWANIA W „PSYCHOTERAPII”
INFORMACJE DLA AUTORÓWISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: BlueZadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęRODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-