PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

1(196)

ARCHIWUM:

2021

2020 2019 2018 2017
2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1(196)

1(192) 1(188) 1(184) 1(180) 1(176)

1(172)

1(168)

1(164)

1(160)

1(156)

1(152)

1(148)

1(144)

1(140)

1(136)

1(132)

1(128)

1(124)

1(120)

1(116)

2(197)

2(193) 2(189) 2(185) 2(181) 2(177)

2(173)

2(169)

2(165)

2(161)

2(157)

2(153)

2(149)

2(145)

2(141)

2(137)

2(133)

2(129)

2(125)

2(121)

2(117)

3(198)

3(194) 3(190) 3(186) 3(182) 3(178)

3(174)

3(170)

3(166)

3(162)

3(158)

3(154)

3(150)

3(146)

3(142)

3(138)

3(134)

3(130)

3(126)

3(122)

3(118)

4(199)

4(195) 4(191) 4(187) 4(183) 4(179)

4(175)

4(171)

4(167)

4(163)

4(159)

4(155)

4(151)

4(147)

4(143)

4(139)

4(135)

4(131)

4(127)

4(123)

4(119)

 

 

PANEL EDYTORSKI:  http://www.editorialsystem.com/PT
 PTP na Facebooku

* * * 

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz późniejszą decyzją ZG PTP, członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej będą otrzymywali na adresy mailowe pliki pdf zawierające kolejne zeszyty “Psychiatrii Polskiej” i “Psychoterapii”. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że Zarząd Oddziału dysponuje Państwa aktualnym adresem e-mail. Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 190pln za Psychiatrię Polską, 130pln za “Psychoterapię”. Dla członków PTP którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty jest zmniejszony o połowę. Zamówienia prosimy przesyłać na adres: kolportaz@psychiatriapolska.pl  .

* * *

Zapraszamy do zapoznania się
z wynikami tegorocznej edycji konkursu
o Nagrodę Naukową im. prof. Marii Orwid:
 
* * *




Najnowsze numery Psychoterapii - pełne teksty 

Recent issues of Psychoterapia -  free Polish & English fulltexts  

Psychoterapia 1 (196) 2021

indeksowana m.in. w Web of Science - Emerging Sources Citation Index (ESCI), SCOPUS, ERIH PLUS
Index Copernicus ICV 2019 99,42 pkt; MNiSW 20 pkt




PSYCHOTERAPIA 1 (196) 2021
strona 3
Łukasz Müldner-Nieckowski
FREE POLISH FULLTEXT: Od Redakcji

PSYCHOTERAPIA 1 (196) 2021
strony: 5–31
DOI: https://doi.org/10.12740/PT/134717
Julia Kluzowicz, Maria Kluzowicz
FREE POLISH FULLTEXT: PSYCHOTERAPIA W CZASIE IZOLACJI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z COVID-19 — PERSPEKTYWA TERAPEUTÓW I KLIENTÓW
FREE ENGLISH FULLTEXT: Psychotherapy during social isolation caused by COVID-19 — therapists’ and clients’ perspectives

PSYCHOTERAPIA 1 (196) 2021
strony: 33–47
DOI: https://doi.org/10.12740/PT/132249
Angelika Listwan, Artur Kołakowski
FREE POLISH FULLTEXT: TERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA PACJENTKI Z MUTYZMEM WYBIÓRCZYM — ANALIZA PRZYPADKU
FREE ENGLISH FULLTEXT: Cognitive-behavioural therapy of apatient with selective mutism — case study

PSYCHOTERAPIA 1 (196) 2021
strony: 49–63
DOI: https://doi.org/10.12740/PT/134156
Maria Finogenow
FREE POLISH FULLTEXT: TECHNIKI DOŚWIADCZENIOWE I RELACJA TERAPEUTYCZNA W TERAPII SCHEMATÓW
FREE ENGLISH FULLTEXT: Experiential techniques and therapeutic relationship in schema therapy

PSYCHOTERAPIA 1 (196) 2021
strony: 65–73
DOI: https://doi.org/10.12740/PT/124981
Agnieszka Reichel
FREE POLISH FULLTEXT: POZYTYWNA PSYCHOTERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA
FREE ENGLISH FULLTEXT: Positive cognitive-behavioural psychotherapy

PSYCHOTERAPIA 1 (196) 2021
strony: 75–90
DOI: https://doi.org/10.12740/PT/132247
Anna Bańbura-Nowak, Katarzyna Kowara, Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz
FREE POLISH FULLTEXT: AUTOSTYGMATYZACJA NA CZAS PRZEMIJANIA — INTERPRETACYJNA ANALIZA FENOMENOLOGICZNA DOŚWIADCZENIA STARSZYCH KOBIET ZMAGAJĄCYCH SIĘ Z DEPRESJĄ W PRZEBIEGU ZABURZEŃ NASTROJU
FREE ENGLISH FULLTEXT: Self-stigma for the time of passing — an interpretative phenomenological analysis of the experience of older women struggling with depression in the course of mood disorders

PSYCHOTERAPIA 1 (196) 2021
strony: 91–93
DOI: https://doi.org/10.12740/PT/136276
Bartłomiej Taurogiński
FREE POLISH FULLTEXT: Recenzja. Artur Kołakowski, redakcja PSYCHOTERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA DZIECI I MŁODZIEŻY. PRZEWODNIK PRAKTYKA. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2020, stron 512


KOMUNIKATY WIOSNA 2021

ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: Blue



Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę



RODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-