PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

1(184)


ARCHIWUM:

2018

2017
2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1(184)

1(180) 1(176)

1(172)

1(168)

1(164)

1(160)

1(156)

1(152)

1(148)

1(144)

1(140)

1(136)

1(132)

1(128)

1(124)

1(120)

1(116)

2(185)

2(181) 2(177)

2(173)

2(169)

2(165)

2(161)

2(157)

2(153)

2(149)

2(145)

2(141)

2(137)

2(133)

2(129)

2(125)

2(121)

2(117)

3(186)

3(182) 3(178)

3(174)

3(170)

3(166)

3(162)

3(158)

3(154)

3(150)

3(146)

3(142)

3(138)

3(134)

3(130)

3(126)

3(122)

3(118)

4(187)

4(183) 4(179)

4(175)

4(171)

4(167)

4(163)

4(159)

4(155)

4(151)

4(147)

4(143)

4(139)

4(135)

4(131)

4(127)

4(123)

4(119)

  


PANEL EDYTORSKI:  http://www.editorialsystem.com/PT
 PTP na Facebooku
* * *

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz późniejszą decyzją ZG PTP, członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej będą otrzymywali na adresy mailowe pliki pdf zawierające kolejne zeszyty “Psychiatrii Polskiej” i “Psychoterapii”. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że Zarząd Oddziału dysponuje Państwa aktualnym adresem e-mail.Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 190pln za Psychiatrię Polską, 130pln za “Psychoterapię” i 140pln za Archives of Psychiatry and Psychotherapy rocznie. Dla członków PTP którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty jest zmniejszony o połowę. Zamówienia prosimy przesyłać na adres: kolportaz@psychiatriapolska.pl  .

* * *
Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej
zaprasza czytelników Kwartalnika Psychoterapia na konferencję
Psychoanaliza jungowska: metoda leczenia
Kraków, 16 czerwca 2018
więcej informacji tutaj
Szczegółowe informacje i rejestracja:
http://analizajungowska.pl/konferencja2018

* * *
Jubileuszowa konferencja organizowana przez
Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień - Ośrodek Psychoterapii DDA
Ciało z waty, ciało z kamienia
- refleksje na temat obrazu i doświadczania ciała
u osób z syndromem DDA
piątek 1.06.2018,
Sala Obrad Urzędu Miasta Krakowa (Plac Wszystkich Świętych 3-4)
patronat medialny Redakcja kwartalnika "Psychoterapia"

więcej informacji tutaj
Szczegółowe informacje i rejestracja:
http://www.kctu.pl/aktualnosci/111/konferencja-jubileuszowa-z-okazji-10-lecia-istnienia-opdda


Najnowsze numery Psychoterapii - pełne teksty 

Recent issues of Psychoterapia - Polish fulltexts  

Psychoterapia 1 (184) 2018

indeksowana m.in. w Web of Science - Emerging Sources Citation Index (ESCI), SCOPUS, ERIH PLUS
Index Copernicus 7,16 pkt; MNiSW 11 pkt


PSYCHOTERAPIA 1(184) 2018
strony: 3–4
Wanda Szaszkiewicz
FREE POLISH FULLTEXT: OD REDAKCJI
 
PSYCHOTERAPIA 1(184) 2018
strony: 5–6
FREE POLISH FULLTEXT: Wspomnienie. PROF. DR MED. DOV ALEKSANDROWICZ
23 września 1925 — 6 lutego 2018


PSYCHOTERAPIA 1(184) 2018
strony: 7–16
Wanda Szaszkiewicz
FREE POLISH FULLTEXT: Z cyklu: Sylwetki psychoterapeutów „GDYBY ŚWIAT STAŁ SIĘ BARDZIEJ SPRAWIEDLIWY, BYLIBYŚMY PSYCHICZNIE ZDROWSI”. Rozmowa z prof. dr hab. Katarzyną Prot-Klinger

PSYCHOTERAPIA 1(184) 2018
strony: 17–29
Joanna Mostowik, Katarzyna Cyranka
FREE POLISH FULLTEXT: NOWE TRENDY W PSYCHOTERAPII. ZNACZENIE PERSPEKTYWY CZASOWEJ W OBSZARZE ZDROWIA PSYCHICZNEGO ORAZ PODEJMOWANYCH INTERWENCJI TERAPEUTYCZNYCH
FREE ENGLISH FULLTEXT: New trends in psychotherapy. The role of time perspective in mental health and practiced therapeutic interventions

PSYCHOTERAPIA 1(184) 2018
strony: 31–39
Ewa Wojtynkiewicz
FREE POLISH FULLTEXT: UZALEŻNIENIE OD ALKOHOLU W ŚWIETLE TEORII PSYCHODYNAMICZNYCH.
CZĘŚĆ I. PRZEGLĄD TEORII KLASYCZNYCH

FREE ENGLISH FULLTEXT: Alcohol addiction in the view of psychodynamic theories. Part I. Review of classical theories

PSYCHOTERAPIA 1(184) 2018
strony: 41–50
Ewa Wojtynkiewicz
FREE POLISH FULLTEXT: UZALEŻNIENIE OD ALKOHOLU W ŚWIETLE TEORII PSYCHODYNAMICZNYCH.
CZĘŚĆ II. PRZEGLĄD TEORII WSPÓŁCZESNYCH

FREE ENGLISH FULLTEXT: Alcohol addiction in the view of psychodynamic theories. Part II. Review of contemporary theories

PSYCHOTERAPIA 1(184) 2018
strony: 51–63
Aneta Karaś
FREE POLISH FULLTEXT: „COŚ BYŁO PUSTE I SIĘ WYPEŁNIŁO” — PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA PACJENTA UZALEŻNIONEGO OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PROWADZONA W UJĘCIU EGZYSTENCJALNYM W WARUNKACH IZOLACJI WIĘZIENNEJ
FREE ENGLISH FULLTEXT: „Something empty has been filled” — individual psychotherapy of a patient addicted to psychoactive substances, conductedin the prison and based on the existential analysis paradigm

PSYCHOTERAPIA 1(184) 2018
strony: 65–78
Joanna Franczyk-Glita, Łukasz Müldner-Nieckowski, Natalia Śmierciak,
Artur Daren, Mariusz Furgał
FREE POLISH FULLTEXT: FORMY AGRESJI KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RELACJI INTYMNEJ
FREE ENGLISH FULLTEXT: Forms of aggression in women experiencing violence in their intimate relationships

PSYCHOTERAPIA 1(184) 2018
strony: 79–92
Zbigniew Wajda
FREE POLISH FULLTEXT: PERCEPCJA WIĘZI Z RODZICAMI I ZMIANY NASILENIA OBJAWÓW U PACJENTÓW UCZESTNICZĄCYCH W KRÓTKOTERMINOWEJ PSYCHODYNAMICZNO-INTERPERSONALNEJ PSYCHOTERAPII GRUPOWEJ
FREE ENGLISH FULLTEXT: Perception of bonding with parents and change of symptoms intensity in patients attending short-term psychodynamic-interpersonal group psychotherapy

PSYCHOTERAPIA 1(184) 2018
strony: 93–98
Józef K. Gierowski
 
ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: BlueZadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęRODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-