PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

Aktualne zeszyty

ARCHIWUM:

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1(176)

1(172)

1(168)

1(164)

1(160)

1(156)

1(152)

1(148)

1(144)

1(140)

1(136)

1(132)

1(128)

1(124)

1(120)

1(116)

2(177)

2(173)

2(169)

2(165)

2(161)

2(157)

2(153)

2(149)

2(145)

2(141)

2(137)

2(133)

2(129)

2(125)

2(121)

2(117)

3(178)

3(174)

3(170)

3(166)

3(162)

3(158)

3(154)

3(150)

3(146)

3(142)

3(138)

3(134)

3(130)

3(126)

3(122)

3(118)

4(179)

4(175)

4(171)

4(167)

4(163)

4(159)

4(155)

4(151)

4(147)

4(143)

4(139)

4(135)

4(131)

4(127)

4(123)

4(119)

 

 


PANEL EDYTORSKI:  http://www.editorialsystem.com/PT
 PTP na Facebooku
Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz późniejszą decyzją ZG PTP, członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej będą otrzymywali na adresy mailowe pliki pdf zawierające kolejne zeszyty “Psychiatrii Polskiej” i “Psychoterapii”. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że Zarząd Oddziału dysponuje Państwa aktualnym adresem e-mail.Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 170pln za Psychiatrię Polską, 120pln za “Psychoterapię” i 80pln za Archives of Psychiatry and Psychotherapy rocznie. Dla członków PTP którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty jest zmniejszony o połowę – odpowiednio 85, 60 i 40pln. Zamówienia na prenumeratę prosimy przesyłać na adres: kolportaz@psychiatriapolska.pl  .

Lista recenzentów Psychoterapii w roku 2013

Lista recenzentów Psychoterapii za rok 2014

Najnowsze numery Psychoterapii - pełne teksty 

Recent issues of Psychoterapia - Polish fulltexts  

Psychoterapia 2 (177) 2016

Index Copernicus 7,16
liczba punktów MNiSW 11 pkt

indeksowana m.in. w SCOPUS, DOAJ, ERIH PLUS


Spis treści

nr 2 (177) 2016


Psychoterapia 2 (177) 2016
strony: 5-16
DOI:
Z cyklu: Sylwetki psychoterapeutów. W życiu ważne jest utrzymanie równowagi i wtedy można wiele znieść. Rozmowa z Bożeną Winch — psychoterapeutką, psychoonkologiem


Psychoterapia 2 (177) 2016
strony: 17-28
DOI:
Krzysztof Klajs
Jay Haley — twórca strategicznej terapii rodzin
Jay Haley — pioneer in strategic family therapy


PSYCHOTERAPIA 2 (177) 2016
strony: 29-42
DOI:
Jakub Przybyła
Neurobiologiczne podstawy psychoterapii
Neurobiological foundations of psychotherapy


PSYCHOTERAPIA 2 (177) 2016
strony: 43-56
DOI:
Wiesław Sikorski
Mechanizm neuroplastyczności i jego znaczenie dla psychoterapii oraz oceny jej skuteczności
The mechanism of neuroplasticity and significance for psychotherapy and the evaluation of its effectiveness


PSYCHOTERAPIA 2 (177) 2016
strony: 57-67
DOI:
Mariusz Furgał, Bernadetta Janusz
Doświadczanie impasu w terapii par osób z przewagą pierwotnych mechanizmów obronnych.
Między bezradnoscią a szansą na rozwój i zmianę

The experience of the impasse in the therapy of the couples of persons with primary defense mechanisms domination.
Between helplessness and a chance for the change and development


PSYCHOTERAPIA 2 (177) 2016
strony: 69-82
DOI:
Ewa Wojtynkiewicz
Uzależnienie od alkoholu z perspektywy teoriiprzywiązania — studium przypadku
FREE ENGLISH FULLTEXT: Alcohol addiction from the attachment theory point of view — a case study


Psychoterapia 2 (177) 2016
strony: 87-99
DOI:
Aleksandra Katarzyna Tomasiewicz, Feliks Matusiak, Bartosz Treger
Doświadczenie traumy a percepcja więzi. Porównanie grup młodzieży hospitalizowanej w psychiatrycznym oddziale stacjonarnym z młodzieżą nieleczoną
The experience of trauma and the attachement perception: a comparison of hospitalized adolescents with untreated ones


Psychoterapia 2 (177) 2016
strony: 97-109
DOI:
Maciej Śnieżyński, Marek Błażewicz
Pomoc psychospołeczna a perspektywa płci. Obraz kobiety i mężczyzny u osób zajmujących się profesjonalną pomocą psychospołeczną i wpływ tego obrazu na czynności profesjonalne
FREE ENGLISH FULLTEXT: Psychosocial support and gender perspective. Image of a woman and a man with those involved in professional psychosocial assistance and the impact of this image on professional activities


Psychoterapia 2 (177) 2016
strony: 111-122
DOI:
Katarzyna Cyranka, Krzysztof Rutkowski, Michał Mielimąka
Zastosowanie polskiej adaptacji kwestionariusza MMPI-2 w diagnostyce i monitorowaniu skuteczności psychoterapii pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i osobowości
Applicability of Polish adaptation of MMPI-2 questionnaire in diagnosis and monitoring of psychotherapy effectiveness of patients with neurotic and personality disorders


Psychoterapia 2 (177) 2016
strony: 123–127
DOI:
Józef Krzysztof Gierowski
Omówienie książki:
Grzegorz Iniewicz. Stres mniejszościowy u osób biseksualnych  i homoseksualnych. W poszukiwaniu czynników ryzyka
i czynników chroniących. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, stron 261.


ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Rekomendujemy stronę
Pharmacological Reports-